On the line

Kde začíná čára, tam začíná příběh...                Cyklus online ja nekonečný příběh životních linií. Stručný záznam momentů, které rozhodují o směru. Forma "hry" na rozhraní písma a kresby.